Det stora småstadslivet

Hjärup Västerstad ligger vid järnvägen mellan Malmö och Lund. Här planerar vi nu en hållbar och varierad stadsdel där du kan logga ut från storstaden – men ändå ha den nära. Det blir en komplett stadsdel med bostäder, service, skolor, handel, mötesplatser och småföretag.

I Hjärup Västerstad får du både och

Stadsdelen får en varierad mix av olika bostadstyper och boendeformer och allt du behöver för vardagsliv på hemmaplan. ”Både och” är ett stort löfte, men när du ser parken, träden och stigarna förstår du att det är möjligt. Naturen finns runt knuten, och när du verkligen behöver storstaden ligger järnvägsstationen bara ett stenkast härifrån.

Vardagslek

Närheten

Det är nära mellan Hjärup Västerstad och de platser i omvärlden som är viktiga för dig som ska bo här. Tack vare järnvägen är det bara 6 minuter till centrala Lund, 10 minuter till Malmö C, 17 minuter till Hyllie och trekvart till Kastrup. Naturen är ännu närmare – och närmast av allt är dina grannar, servicen och allt som platsen själv kan erbjuda.

Livet

Välkommen till en finurlig stadsdel, byggd för att göra vardagen enkel och trevlig att bo, arbeta och leva i – och att besöka. Här väljer vi lösningar som är bra för både hållbarhet och trivsel, med gott om gång- och cykelvägar, låneverksamheter med möjlighet att låna cyklar, verktyg och lokaler. Det blir en plats där man vill vara, oavsett ålder eller familjesituation.

Området

Här bygger vi en lugn, trygg och tät kvartersstad. Husen varierar i höjder, utformning och material, och även om bostäderna dominerar finns det plats för både handel och service här. Torget, parker, utegym och promenadstråk bidrar till variationen liksom omsorgen om material och utförande i gator, gångbanor och andra öppna ytor.

Visualisering Hjärup Västerstad


Uteliv

En av de riktigt stora fördelarna med den nya stadsdelen är närheten till naturen och upplevelserna. Du behöver inte ens lämna bebyggelsen för att njuta av utelivet. Utegymmet, promenadstråken genom parken, boulebanan och lekplatserna är givna mål i dina egna kvarter, och med cykel tar du dig ut bland klorofyllen på bara några minuter. Till Lomma Beach är det fem kilometer – perfekt för dig som gillar att både cykla och bada.

Den hållbara kvartersstaden

Vi har högt ställda hållbarhetsmål för Hjärup Västerstad. För att minimera klimatavtrycket under byggfasen använder vi bland annat trä och klimatförbättrad betong som byggmaterial. På hustaken installerar vi solceller och runt om i den grönskande kvartersstaden anlägger vi boplatser för bin och andra pollinatörer. Här ska både människor och natur trivas!

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Torghäng

Livet mellan husen är lika viktigt som livet inomhus. Därför blir Torget hjärtat i det nya området, och det binder ihop Hjärup Västerstad med både gamla Hjärup och de omkringliggande områdena. På Torget kan du handla, fika, äta, träffa grannar och vänner, mötas, umgås och njuta av tillvaron.